Порядок припинення ФОП
Покроковий план дій закриття свого ФОП
з посилання на законодавство України
Скористайтеся покроковим планом дії для припинення свого ФОПа

Статус процедури: чинний
Дата набуття чинності з: 27 грудня 2019
Крок: подання документів для державної реєстрації

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV документи для проведення реєстраційних дій подаються в письмовій або електронній формі. Під час подання в письмовій формі обов'язково подається паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Вимоги до оформлення документів містяться в ст. 15 Закону № 755-IV.

Перелік документів, що подаються фізичною особою-підприємцем для реєстрації припинення встановлено ч. 4 ст. 18 Закону № 755-IV.


Крок: отримання пакету документів

Відповідно до ст. 26 Закону № 755-IV розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій щодо фізичних осіб-підприємців проводиться протягом 24 годин після надходження документів.


Крок: розгляд документів

За результатами розгляду державний реєстратор приймає рішення щодо реєстрації, зупинення розгляду документів або відмовляє у здійсненні державної реєстрації.


Крок: зупинення розгляду документів

Стаття 27 Закону № 755-IV встановлює вичерпний перелік підстав за наявності яких державний реєстратор зупиняє здійснення розгляду поданих документів.

Зупинення здійснюється протягом 24 годин з дня надходження документів.

Розгляд документів зупиняється на строк до 15 днів з дати їх зупинення.


Крок: відмова у здійсненні реєстрації

Частиною 2 ст. 28 Закону № 755-IV визначено підстави для відмови у здійсненні реєстрації. Відмова з інших підставне допускається. Повідомлення про відмову обов'язково містить конкретну норму (пункт, статтю) законодавства, із зазначенням підстави. Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації.

Згідно із ст. 34 Закону № 755-IV рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.

Частиною 2 названої статті встановлено компетенцію Міністерства юстиції та його територіальних органів щодо розгляду скарг.


Крок: проведення державної реєстрації

За відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації, державний реєстратор проводить реєстраційні дії шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру, а після зазначених дій – формує та оприлюднює виписки на порталі електронних сервісів. Реєстратор в день проведення реєстраційної дії передає інформацію щодо державної реєстрації до інформаційних систем Фіскальної служби, Пенсійного фонду, органів статистики.


Крок: подання заяви про зняття з обліку

Державна фіскальна служба відповідно до положень пп. 2 п. 299.10 Податкового кодексу України анулює статус платника єдиного податку шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку у разі припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем в день отримання контролюючим органом повідомлення від державного реєстратора про проведення державної реєстрації такого припинення. Проте, на практиці може виникнути ситуація, коли краще буде самостійно подати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування згідно з порядком подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (Наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308).


Крок: отримання заяви або повідомлення

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа – платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, закрити усі рахунки, відкриті у фінансових установах (крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб), та в установлені строки подати відповідному контролюючому органу:

- повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про закриття об'єкта оподаткування (за наявності) протягом 10 робочих днів після його закриття;

- декларацію за останній базовий податковий (звітний) період.


Крок: проведення розрахунків

Фізичні особи, які перебували на загальній системі, враховуючи п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу України, подають ліквідаційні податкові декларації про майновий стан і доходи щодо отриманих доходів на загальній системі оподаткування востаннє за звітний період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Фізичні особи, які застосовували спрощену систему оподаткування, враховуючи вимоги п. 294.6 ст. 294 Податкового кодексу України, подають податкові декларації востаннє за податковий (звітний) квартал, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком з початку року у строки, визначені п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.


Крок: зняття з обліку

Зняття з обліку ФОП – платників єдиного внеску здійснюється контролюючими органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку. Державна фіскальна служба може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи - платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексом України. Згідно п.102.1. Податкового кодексу України строк давності становить 1095 днів.


Крок: отримання повідомлення

Дані про зняття з фізичної особи-підприємця як платника податків та як платника єдиного внеску передаються контролюючим органом до Єдиного державного реєстру та оприлюднюються на порталі електронних сервісів Реєстру.


Крок: зняття з обліку в пенсійному фонді

Аналогічно до кроку зняття з обліку в Державній фіскальній службі України, відповідно до положень Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-6, у разі отримання від державного реєстратора повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності, орган Пенсійного фонду в 10-денний строк проводить документальну перевірку платника єдиного внеску, що має найманих працівників, щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску. На основі акту перевірки, платник єдиного внеску здійснює остаточні розрахунки.

Фізичні особи - підприємці, які не мають найманих працівників, подають до органу Пенсійного фонду звіт про нараховані суми єдиного внеску за період роботи у звітному році та копію акту перевірки органу державної податкової служби і здійснюють остаточні розрахунки.

Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.


Крок: закриття рахунків в банках

Фізична особа-підприємець закриває наявні банківські рахунки, шляхом подання заяви до банківської установи. Відповідно до п. 11.17 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, якщо після ліквідації платника податків залишились незакритими його рахунки у фінансових установах, контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляючи їм відомості про уповноважений орган, який прийняв таке рішення, дату та (за наявності) номер відповідного рішення або запису в Єдиному державному реєстрі чи ЄДРПОУ, а також про дату зняття з обліку платника податків у контролюючому органі.

Бажаєте, щоб ми все зробили за вас?
Ціна послуги по припиненню ФОП
"під ключ": 3 500,00 гривень.
  • Крок 1 Знайомство та аналіз стану.
  • Крок 2 Оплата послуги.
  • Крок 3 Виконання процедури припинення.
  • Крок 4 Витяг з реєстру про припинення ФОПа
Форма для знайомства
Заповніть поля, та натисніть відправити. Після чого, ми вам перетелефонуємо у найближчий час.
E-mail
Имя
Телефон
Даннні про ваш ФОП, ваші запитання
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями о персональных данных
Контакти
Телефон: +380 67 735 7000
Імейл: bogan@kon.in.ua
м. Дніпро, вул. Європейська, 4
Made on
Tilda